Időjárás
Derekegyház
2024.06.24., 15:42
Clear sky
NNE
Clear sky
30°C
23 km/h
Apparent: 29°C
Nyomás: 1014 mb
Páratartalom: 35%
Szél: 23 km/h NNE
Széllökések: 55 km/h
UV-Index: 3.93
Napfelkelte: 04:46
Napnyugta: 20:36
 

Meghívó

A Derekegyházi Horgász Egyesület 2022.02.10. 17 00 kor kezdődő RENDKÍVÜLI közgyűlésre.
Helyszíne: Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár, Derekegyház.

Napirendi pontok:

 • A Derekegyházi Horgász Egyesület felügyelő bizottságának elnöki és elnökségi tagjának megválasztása, a lemondott tagok helyett.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. Ha a kiírt időpontban a közgyűlés határozatképtelen, akkor a közgyűlést meg kell ismételni.

A megismételt közgyűlés időpontja:

2022.02.10. 17 30 , Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár kisterme, Derekegyház

 • Változatlan napirendi ponttal.

 

Üdvözlettel: Fodor László elnök

Tisztelt Horgásztársak!

2020. 03. 28-án vízterületünknél, a Szentesi Rendőr kapitányságtól 2 fő szolgálatban lévő rendőrrel ellenőrzést tartottam. Tapasztalatom: 7 fő tagunkat ellenőriztük, ebből 2 fő tartotta be a MOHOSZ ill. a Derekegyházi Horgászegyesület horgászati rendjét. Az ellenőrzés során az érintettek szóbeli tájékoztatást kaptak és felszólítást a szabályok betartására. Ezúton kérek minden horgásztársat és tagot, hogy a fogási naplót pontosan vezesse, csak 2 db bottal horgásszon a horgászrendben leírtakat tartsa be.

Üdvözlettel: Fodor László elnök

Tisztelt Horgászok!
A jelen helyzetre való tekintettel a nyílt nevezésű horgászverseny egy későbbi időpontban kerül megrendezésre.
Megértésüket köszönöm: ifj. Tóth János

Tisztelt Horgásztársak!

Egyesületünk, állami támogatásból az Intervenciós Pályázaton 732 kg (330 db) III. korosztályú pontyot nyert. A haltelepítés 2020. 04. 30. 14 órakor megtörtént.
Üdvözlettel: Fodor László elnök

Telepítés 5 Telepítés 4 Telepítés 3 Telepítés 2 Telepítés 1 Telepítés 6

Tisztelt Tagok!

A 2020. évben tervezett haltelepítés május utolsó hetében fog megtörténni.  Várhatóan 1500 kg (2.5-5 kg) súlyú ponty kerül kihelyezésre.

Telepítés helye: Paptelek zsilip.

Tisztelt Horgászok!

A Derekegyházi Horgász Egyesület, 2020. 03. 07. napján (Szombat) 14:00 órakor a 6621 Derekegyház 306/2 hrsz. alatti székhelyén a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Házban tartandó közgyűlésére tisztelettel meghívja Önt. Minden tag megjelenésére számítunk.

Üdvözlettel: Fodor László elnök

 

 

 

Tisztelt Horgásztársak!
Örömmel tudatom, hogy 2020. 03. 17-én tagjaink közül 5 fő társadalmi halőr esküjét letette, halászati őr igazolványát és szolgálati naplóját megkapta.

Üdvözlettel: Fodor László

Tisztelt Horgászok!

A 2020. 03. 07 én tartott közgyűlésen a következők kerültek megszavazásra:

Szemétszedés 2020. 03. 22. /vasárnap/

 • 47. sz út -nál (híd) 7,30 óra
 • Derekegyház hűtőház 8 óra
 • Szentes- Lapisitó zsilip 8,30 óra
 • Szentes -Dónát (kertészet) 9,30 óra

A Helyszínen szemeteszsák kerül kiosztásra.

 

Tisztelt Horgászok!
Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a tagdíjat 2020. 02. 28-ig rendezzék, különben az az egyesületből való kizárást vonja maga után.

 

2019. július 13-án került megrendezésre a Falunap keretein belül a Borbás István Emlékverseny a Kórógy csatornán.
A verseny képes összefoglalóját az alábbi linken érhetik el:
http://derekegyhazihorgasz.hu/galeria/borbas-istvan-emlekverseny-2019-07-13/

A versenyen az alábbi eredmények születtek:

Eredmények:

Női:
1 Igaz Tímea            740 g

Férfi:
1. Tóth János           4320 g
2. Tóth Imre            3595 g
3. Igaz Erik              1680 g

Családi:
1. Ajtai család           1570 g
2. Vida család           1235 g

Legnagyobb hal:
Ajtai János                1060 g

Mély megdöbbenéssel fogadtuk Kedves Horgásztársunk elvesztésének hírét.

Holman Sándor 2017.08.26-án tragikus hirtelenséggel távozott közülünk.

Papó

Személyében nem csak egyik alapító tagunkat veszítettük el, de egy csupa szív, mindig mosolygós, közösségi embert is, Sanyikát. Szenvedélyesen szerette a természetet, a horgászatot. Kezei alól több generáció horgász nemzedéke került ki. Mindig volt valaki, akit a szárnyai alá véve a horgászat fortélyaira, a természet szeretetére, tiszteletére nevelt. Túlzás nélkül állíthatjuk, Ő volt a mi közösségünk „Matula Bácsija”. Akkor is tudott adni, mikor éppen neki sem volt. Egy kedves szót, egy mosolyt, egy jó tanácsot.

Utolsó útjára 2017.09.08-án kísértük. Osztozunk gyászoló családja fájdalmában. Emléke örökké velünk marad.

Isten Veled Sanyika!

Egyesületünk 2017.08.26-án tartotta Tisztújító közgyűlését a Dr. Brusznyai Árpád művelődési házban.

A közgyűlésen 26 fő jelent meg.

Meghívott vendégünk Karasz Zoltán volt, az ATIKÖVIZIG szakmérnök helyettes, belvízvédelmi helyettes munkatársa. Beszámolójában elmondta, hogy a Kórógy első sorban bel- és csapadékvíz befogadó, másod sorban öntöző csatorna, minden más funkciót -beleértve a halgazdálkodást is- csak ezen feladatok ellátása után lehet figyelembe venni. Kérdések érkeztek hozzá, többen érdeklődtek a készülő zsilip vízszint ingadozást befolyásoló hatásairól, illetve a hirtelen nagy mennyiségben elszaporodott vízi növényzet tovább terjedésével kapcsolatban. Válaszként elhangzott, hogy a készülő zsilip nem lesz jelentős hatással az eddig tapasztalt vízszint ingadozásra. Válaszában kitért és részletes magyarázatot adott az évszakonként változó vízmélységre. Továbbá elmondta, hogy a vízi növényzet egy része védett növény, annak bármilyen formában és módon történő irtása TILOS.

A közgyűlés 3. napirendi pontján belül elfogadott néhány alapszabály módosításra tett javaslatot, melybe a gyermek és az ifjúsági korcsoport határát a jelenlegi 12-ről 14-re emelte (így igazodva a megye által is alkalmazott korcsoport bontáshoz),elfogadta a taglétszám stop bevezetését, a felnőtt tagság 200 fős keretét, a kötelező társadalmi munka bevezetését, annak feltételeit, valamint az éves egyszeri befizetéssel megváltható számozott helyek kialakításának lehetőségét szavazták meg a megjelent tagok.

A részletekről a hivatalos bejegyzést követően számolunk be.

4. napirendi pontban a tisztújítás került sorra. A jelölő bizottság ismertette az előző ciklus tisztségviselőit, a tisztségükről lemondó tagokat, illetve az általuk tisztségre javasolt tagok névsorát.

Ezután szavazásra bocsátották a jelöltek listáját végül kihirdették az új tisztségviselők névsorát:

Elnökség: Kóbor Géza elnök, Szabó Imre, Kozma Szabolcs, Radics József és Vidáné Barna Gabriella elnökségi tagok.

Felügyelő bizottság: elnöke Hevesi Lajos, tagjai Szabados Gábor és Vidovics Lajos

Fegyelmi bizottság: elnöke Schrantz Viktor, tagjai Tóth János, Molnár Sándor, Körmendi László és Pintér Tamás.

További kérdések és hozzászólások hiányában a közgyűlés véget ért.

Meghívó

 

A Derekegyházi Horgász Egyesület 2017. augusztus 26. napján (szombaton) 18:00 órakor a 6621 Derekegyház 306/2 hrsz alatti székhelyén a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Házban tartandó Tisztújító Közgyűlésére Önt tisztelettel meghívjuk.

 

Napirendi pont/ok:

 1. Köszöntő,a határozatképesség megállapítása.
 2. A meghívott vendég, az ATIKÖVIZIG munkatársának bemutatása, a Kórógyon tervezett munkák ismertetése, kérdések, válaszadás.
 3. Az alapszabály módosítására tett javaslatok megvitatása.
 4. A jelölő bizottság tisztségviselőkre vonatkozó javaslatának megvitatása, szavazás.
 5. Hozzászólások, indítványok, válaszadás

 

Tájékoztatjuk Önt az alapszabály következő rendelkezéseiről:

 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. Ha a közgyűlés az eredetileg kitűzött időpontban nem volt határozatképes, az ülést el kell halasztani. Megismételt közgyűlést az eredeti napirendi pontok megtartásával 15 napon belül kell összehívni.

Határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre – amennyiben nem az eredeti közgyűléssel azonos napon kerül megtartásra- új meghívót kell küldeni, és ez a megismételt közgyűlés –azonos napirend mellett is- csak akkor határozatképes a megjelentek számára tekintet nélkül, ha mind az eredeti, mind a megismételt közgyűlésre szóló meghívó tartalmaz ezen jogkövetkezményekre figyelmeztetést.

A közgyűlés határozatait – a tisztségviselők megválasztásának és kizárásának kivételével-nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök a szavazást megismétli.

 

A megismételt közgyűlés időpontja és helye:

 1. augusztus 26. napján (szombaton) 18:30 órakor a 6621 Derekegyház 306/2 hrsz alatti székhelyén a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Házban kerül megtartásra, változatlan napirendi pontokkal.